เว็บโฮสติ้ง

          เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) คือ รูปแบบการให้บริการที่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการสามารถนำเว็บเพจของตนเอง เพื่อออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งเว็บโฮสนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า ‘ HSP ' ย่อมาจาก Hosting Service Provider หรือผู้ให้บริการโฮสติ้ง เป็นการนำเอาเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับงานสร้างเว็บไซต์มาให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เว็บไซต์นั้นสามารถมองเห็นได้บนอินเตอร์เน็ต ทุกเว็บไซต์ที่ออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตจะต้องได้รับการฝาก หรือเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์พิเศษที่เรียกว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้จะทำหน้าที่เป็นตัวติดต่อกับทุกหนทุกแห่งตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เว็บไซต์ของท่านสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลาในโลกที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตง่ายๆ แค่พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ (Domain Name)

 

Plan DTT01 DTT02 DTT03 DTT04 DTT05 DTT06 DTT07
Disk Space (MB) 800 1600 2400 3200 4000 8000 12000
Data transfer (MB/Month) Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Addon Domain 1 1 1 1 1 1 1
Subdomain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
FTP Account Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Email Account Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
MySQL Databases Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Programming HTML, AJAX, XML, PHP, SSI , Perl , CGI , Personal cgi-bin , Python, Ruby on Rails
Component Zend Optimizer, ionCube Loader, XCache, Varnish Cache
Control Panel DirectAdmin Web Control Panel
Free Domain Name × × × ×
Daily Backup
 
Pricing Annually ฿600 ฿800 ฿1000 ฿1300 ฿1600 ฿2300 ฿3000
  Order Order Order Order Order Order OrderPlan DTT-M01 DTT-M02 DTT-M03 DTT-M04 DTT-M05 DTT-M06 DTT-M07
Disk Space (GB) 10 20 30 40 50 60 70
Data transfer (GB/Month) Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Addon Domain 10 20 30 40 50 60 70
Subdomain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
FTP Account Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Email Account Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
MySQL Databases Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Programming HTML, AJAX, XML, PHP, SSI , Perl , CGI , Personal cgi-bin , Python, Ruby on Rails
Component Zend Optimizer, ionCube Loader, XCache, Varnish Cache
Control Panel DirectAdmin Web Control Panel
Free Domain Name
Daily Backup
 
Pricing Annually ฿3800 ฿7000 ฿9000 ฿12000 ฿15000 ฿18000 ฿20000
  Order Order Order Order Order Order OrderPlan DTT-R01 DTT-R02 DTT-R03 DTT-R04 DTT-R05 DTT-R06 DTT-R07
Disk Space (GB) 20 40 60 80 100 120 140
Data transfer (GB/Month) 100 200 300 400 500 600 700
Addon Domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Subdomain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Sub User Account Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
FTP Account Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Email Account Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
MySQL Databases Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Programming HTML, AJAX, XML, PHP, SSI , Perl , CGI , Personal cgi-bin , Python, Ruby on Rails
Component Zend Optimizer, ionCube Loader, XCache, Varnish Cache
Control Panel DirectAdmin Web Control Panel
Free Domain Name
Daily Backup
 
Pricing Annually ฿4000 ฿6000 ฿9000 ฿12000 ฿15000 ฿18000 ฿20000
  Order Order Order Order Order Order Order
Thai