เครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้เช่า

         บริการให้เช่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ หรือ Dedicated Server เหมาะสำหรับบุคคลหรือองค์กรที่ไม่ต้องการลงทุนซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง แต่ต้องการมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไว้ใช้งานส่วนตัว โดยทางเราจะเป็นผู้จัดหาเครื่องเซิร์ฟเวอร์และดูแลฮาร์ดแวร์ให้ลูกค้าเอง พร้อมเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตผ่านโครงข่ายความเร็วสูงให้พร้อมใช้งาน ลูกค้าสามารถนำซอฟแวร์และข้อมูลเข้ามาติดตั้งในเครื่องเซิรฟ์เวอร์ได้ โดยไม่ต้องลงทุนจัดหาซื้อเครื่องเซิรฟ์เวอร์หรือลูกค้าจะใช้งานเป็น เว็บเซิร์ฟเวอร์ อีเมล์เซิร์ฟเวอร์ ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ หรือระบบอื่นๆ ทางเราก็สามารถให้คำปรึกษา แนะนำการใช้งานที่เหมาะสมและติดตั้งระบบให้ลูกค้าได้

SpecificationSPEC01SPEC02SPEC03SPEC04
CPU2 x Intel Xeon E55202 x Intel Xeon E55202 x Intel Xeon E55202 x Intel Xeon E5520
RAM8 GB16 GB24 GB32 GB
Hard Disk1 TB1 TB1 TB1 TB
Network1 Gbps1 Gbps1 Gbps1 Gbps
IP Address1 IP1 IP2 IP2 IP
 
PricingMonthly฿3500฿4000฿4500฿5000
 Quarterly฿10500฿12000฿13500฿15000
 Semi-Annually฿21000฿24000฿27000฿30000
 Annually฿42000฿48000฿54000฿60000
 OrderOrderOrderOrder
Thai