เซิร์ฟเวอร์เสมือน

         บริการ Virtual Private Server หรือ VPS คือบริการเซิร์ฟเวอร์เสมือน ซึ่งมีความสามารถในการทำงานเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์จริง เพราะเป็นการแบ่งทรัพยากรของเครื่องเซิร์ฟเวอร์จริงที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูงออกเป็นส่วนๆ แยกกันอิสระ เสมือนเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องหนึ่งที่มีฮาดแวร์เสมือนเป็นของตัวเองที่ทำงานอยู่บนฮาดแวร์จริง (Virtual Machine) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีเซิร์ฟเวอร์ใช้งานส่วนตัวที่มีความเสถียรในการทำงาน แต่ไม่สะดวกในการดูแลเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือยังไม่พร้อมที่จะจัดตั้งเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเอง ซึ่งเราจะเป็นผู้ดูแลส่วนฮาร์ดแวร์และระบบหลักทั้งหมด โดยท่านจะได้รับสิทธิ์สูงสุด (Root Privilege) ในการเข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์เสมือนนั้นๆ

        สำหรับบริการ VPS เรามีให้เลือกใช้บริการทั้งหมด 7 แพลน แต่ละแพลนมีคุณสมบัติและราคาแตกต่างกันไป การชำระเงินค่าบริการมีทั้งแบบชำระรายหนึ่งเดือน รายสามเดือน รายหกเดือน และรายหนึ่งปี ให้ท่านเลือกตามต้องการ  รายละเอียดคุณสมบัติแพลนต่างๆ ดังนี้

 

Plan VPS01 VPS02 VPS03 VPS04 VPS05 VPS06 VPS07
Dedicated Core CPU 4 4 4 4 4 4 4
Dedicated RAM (GB) 3 4 6 8 10 12 14
Hard Disk (GB) 60 100 200 300 400 500 600
Dedicated IP Address 1 1 1 1 1 1 1
Data Transfer Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Operating System CentOS 64 Bit
Server Management Reboot, Shutdown, SSH, Open Port, Root System
Web Control Panel Free DirectAdmin Control Panel (Option available)
System Security Configuration
Weekly VPS Snapshot Backup
 
Pricing Monthly ฿900 ฿1200 ฿2200 ฿3200 ฿4200 ฿5200 ฿6200
  Quarterly ฿2400 ฿3300 ฿6300 ฿9300 ฿12300 ฿15300 ฿18300
  Semi-Annually ฿4800 ฿6600 ฿12600 ฿18600 ฿24600 ฿30600 ฿36600
  Annually ฿8400 ฿12000 ฿24000 ฿36000 ฿48000 ฿60000 ฿72000
  Order Order Order Order Order Order Order
Thai