บล็อก

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการหมดอายุของชื่อโดเมน (Domain Name Expiry) และการแสดง Parking Page

         เมื่อใดก็ตามที่ชื่อโดเมน (Domain Name) โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีการต่ออายุจนถึงวันหมดอายุของชื่อโดเมนนั้น  มันจะเข้าสู่ช่วงการผ่อนผันการต่ออายุ ชื่อโดเมนนั้นจะถูกตั้งค่าให้วิ่งไปยังหน้า Parking Page เป็นการชั่วคราวเพื่อบอกให้รู้ว่าชื่อโดเมนนั้นได้หมดอายุแล้ว ในช่วงเวลานี้ เว็บไซต์ใดๆและอีเมล์ที่เกี่ยวข้องกับชื่อโดเมนจะหยุดการทำงานไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ


ระยะเวลาผ่อนผันการต่ออายุโดเมน (Renewal Grace Period of Domains)

Transfer Secret หรือ Transfer Auth Code หรือ EPP Auth Code หรือ Domain Secret คืออะไร

         Transfer Secret หรือ Transfer Auth Code หรือ EPP Auth Code หรือ Domain Secret คือ รหัสประมาณ 6-16 ตัวอักษร ใช้สำหรับป้องกันการโจรกรรมโดเมนของท่านจากผู้ประสงค์ร้าย โดยรหัสดังกล่าวท่านสามารถเปิดดูได้จากระบบการจัดการโดเมน (ผู้ให้บริการโดเมนเดิมของท่าน) หรือ บางผู้ให้บริการท่านต้องส่งอีเมล์จาก Administrative Contact ไปถึงผู้ให้บริการเพื่อขอรหัสดังกล่าว

Registrant, Registrar, Registry คืออะไร มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร?

Registrant, Registrar,Registry คืออะไร  มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรในวงการอินเทอเน็ตโดเมน หรือชื่อโดเมน (Domain Name)  รายละเอียดตามข้างล่างนี้

Registrant เป็นผู้ใช้บริการที่ต้องการจดทะเบียนชื่อโดเมน เป็นเจ้าของชื่อโดเมน หรือผู้ใช้บริการชื่อโดเมนลำดับสุดท้าย

Registrar เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ค่อยรับคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมนจากผู้ใช้บริการที่ต้องการจดทะเบียนชื่อโดเมน (Registrant)

FTP คืออะไร

       FTP ย่อมาจาก File Transfer Protocol คือ รูปแบบการส่งไฟล์ หรือรับไฟล์ (Receive File) ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นลูกข่ายที่ส่วนใหญ่จะเรียกว่าไคลเอนต์ (Client) กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นแม่ข่ายที่ส่วนใหญ่จะเรียกว่า โฮสติง หรือ เซิร์ฟเวอร์ โดยที่การติดต่อกันทาง FTP เราจะต้องติดต่อกันทาง Port 21 ซึ่งก่อนที่จะเข้าใช้งานได้นั้น จะต้องเป็นสมาชิกและมีชื่อผู้เข้าใช้ (Username) และรหัสผู้เข้าใช้ (Password) ก่อน

DNS คืออะไร?

         ระบบการตั้งชื่อโดเมน (Domain Name System: DNS) เป็นระบบที่ใช้เก็บข้อมูลของชื่อโดเมน (โดเมนเนม) ซึ่งใช้ในเครือข่ายขนาดใหญ่อย่างอินเทอร์เน็ต โดยข้อมูลที่เก็บมีหลายอย่าง แต่สิ่งสำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างชื่อโดเมนนั้นๆ กับหมายเลขไอพีที่ใช้งานอยู่ คำว่า DNS สามารถแทนความหมายได้ทั้ง Domain Name Service (บริการชื่อโดเมน) และ Domain Name Server (เครื่องบริการชื่อโดเมน) อีกด้วย

ประโยชน์ที่สำคัญของ DNS คือช่วยแปลงหมายเลขไอพีซึ่งเป็นชุดตัวเลขที่จดจำได้ยาก (เช่น 217.942.391.286) มาเป็นชื่อที่สามารถจดจำได้ง่ายแทน (เช่น datatan.net)

Data Transfer หรือ Bandwidth คืออะไร

         Data Transfer หรือ Bandwidth คือ ข้อมูลที่วิ่งเข้าและออกระหว่างเครื่อง Server และผู้ที่เข้ามาติดต่อใช้งานเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง HTTP,FTP หรือ ทาง E-mail ก็ตาม ซึ่งโดยทั่วไป โฮสติ้งแต่ละที่ ก็ได้กำหนดปริมาณการเข้าออกข้อมูลไว้ในหน่วยเป็น Byte และมีการจำกัดปริมาณไว้ต่อเดือนตามอัตราที่เหมาะสมของแต่ละขนาดของแพลน Web Hosting ซึ่ง Data Transfer หรือ Bandwidth เหล่านี้จะถูกแบ่งให้แต่ละเว็บไซต์ในเครื่อง Server เดียวกัน  ตามที่ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งกำหนดไว้

วงจรชีวิตและการหมดอายุของโดเมน (Life Cycle of a Typical gTLD Domain Name)

วงจรชีวิตและการหมดอายุของโดเมนจะมีอยู่ 5 ช่วงด้วยกัน คือ

ช่วงที่ 1 Active 1-10 years ช่วงเวลาที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนที่โดเมนจะหมดอายุลง

ชื่อโดเมน หรือ โดเมนเนม (Domain Name) คืออะไร

         โดเมนเนม (Domain name) ความหมายโดยทั่วๆ ไป หมายถึง ชื่อเว็บไซต์ ชื่อบล็อก ซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้จดจำและนำไปใช้งานได้ง่าย ทั้งในการเข้าชมผ่านบราวเซอร์ของผู้ใช้ทั่วไป ยังรวมไปถึงผู้ดูแลระบบโดเมนเนม (Domain Name System) ที่สามารถแก้ไขไอพีแอดเดรส (IP Address) ของชื่อโดเมนเนมนั้นๆ ได้ทันที โดยที่ผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องรับรู้หรือจดจำไอพีแอดเดรสที่มีการเปลี่ยนแปลง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เผยแพร่เว็บไซต์ จะมีโดนเมนเนมเฉพาะไม่ซ้ำกับใคร

 

เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) คืออะไร

         เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) บางครั้งเราอาจเรียกได้หลายแบบเช่น โฮสติง โฮสติ้ง เว็บโฮสติ้ง โฮสต์ แต่ทั้งหมดก็มีความหมายเหมือนกัน คือรูปแบบการให้บริการที่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ สามารถนำเว็บเพจ (Web Page) ของตนเอง เพื่อออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งเว็บโฮสนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า ‘ HSP ' ย่อมาจาก Hosting Service Provider หรือผู้ให้บริการโฮสติ้ง เป็นธุรกิจที่นำเอาเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับงานสร้างเว็บไซต์มาให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เว็บไซต์นั้นสามารถมองเห็นได้บนอินเตอร์เน็ต ทุกเว็บไซต์ที่ออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตจะต้องได้รับการฝาก หรือเก็บไว้บนคอมพิว