ใบรับรองความปลอดภัยบนเว็บไซต์ | DATATAN.NET - จดโดเมน (Domain Name) และ บริการเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting)

ใบรับรองความปลอดภัยบนเว็บไซต์

         SSL Certificate ก็คือบริการออกใบรับรองเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกหรืออนุมัติโดย CA (Certificate Authority) เครื่องหมายเหล่านี้ จะเป็นการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย SSL (Secure Socket Layer) ซึ่ง CA เป็นผู้อนุมัติ SSL Certificate ให้แก่เว็บไซต์ เพื่อยืนยันการมีตัวตนของเจ้าของเว็บไซต์และรับรองความปลอดภัยในการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลด้วยระบบกลไก SSL ผ่านการเรียกโปรโตคอล HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) ทำให้ผู้ที่ไม่หวังดีดักจับข้อมูลของเราไปในระหว่างการส่งข้อมูลไม่สามารถอ่านข้อมูลที่เราส่งไปได้โดยตรงจะต้องเป็นเซิร์ฟเวอร์ตัวจริงเท่านั้นที่จะถอดรหัสข้อมูลและอ่านข้อมูลมาใช้งานได้ บริการ SSL Certificate จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานในการรับและส่งข้อมูลที่สำคัญมีความเป็นส่วนตัว โดยเฉพาะเว็บไซต์ทึ่มีระบบร้านค้าออนไลน์ ชำระค่าบริการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือเว็บไซต์ที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลที่ออนไลน์อยู่บนอินเตอร์เน็ต  สำหรับบริการ SSL Certificate เราก็มีบริการทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่ ใบรับรองสำหรับ  1 โดเมน (Single-Domain)  ใบรับรองสำหรับ 1 โดเมน รวมถึงทุกโดเมนย่อย (Wildcard) และใบรับรองสำหรับหลายๆ โดเมน (Multi-Domain) โดยราคาเริ่มต้นที่ 950 บาท/ปี พร้อมให้คำปรึกษาและบริการติดตั้งฟรี

Domain Validated (DV) certificates 

ใบรับรองเหล่านี้เป็นประเภทพื้นฐานที่สุด และโดยทั่วไปจะใช้สำหรับบล็อกส่วนตัวหรือเว็บไซต์ขนาดเล็ก สามารถออกใบรับรองได้อย่างรวดเร็วและไม่ต้องการการตรวจสอบตัวตนของผู้สมัครอย่างละเอียด

SSL certificate TypeSingle-domain DVWildcard DVMulti-domain DV
ValidationDomain ValidationDomain ValidationDomain Validation
Secured Domains113
Additional Domains××
Issuance Time30 minute30 minute30 minute
Encryption StrengthUp to 256-bitUp to 256-bitUp to 256-bit
Key length2048-bit2048-bit2048-bit
Re-IssuanceUnlimitedUnlimitedUnlimited
Protect multiple domains××
Secure sub-domains××
International domain name support (IDN)
Support for SAN (UC)××
Mobile Support
Browser Compatibility
Fast issuance and validation
 
PricingAnnually฿950฿4500฿2500
 สั่งซื้อสั่งซื้อสั่งซื้อ

 

Organization Validated (OV) certificates 

ใบรับรองเหล่านี้ให้ความมั่นใจแก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มากขึ้น โดยกำหนดให้ผู้ออกใบรับรองตรวจสอบตัวตนขององค์กรที่ขอใบรับรอง โดยทั่วไปจะใช้โดยธุรกิจและองค์กรต่างๆ

SSL certificate TypeSingle-domain OVWildcard OVMulti-domain OV
ValidationOrganization ValidationOrganization ValidationOrganization Validation
Secured Domains113
Additional Domains××
Issuance Time2 Day2 Day2 Day
Encryption StrengthUp to 256-bitUp to 256-bitUp to 256-bit
Key length2048-bit2048-bit2048-bit
Re-IssuanceUnlimitedUnlimitedUnlimited
Protect multiple domains××
Secure sub-domains××
International domain name support (IDN)
Support for SAN (UC)××
Mobile Support
Browser Compatibility
Fast issuance and validation
 
PricingAnnually฿1800฿10000฿6000
 สั่งซื้อสั่งซื้อสั่งซื้อ
Thai