ใบรับรองความปลอดภัยบนเว็บไซต์

         SSL Certificate ก็คือบริการออกใบรับรองเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกหรืออนุมัติโดย CA (Certificate Authority) เครื่องหมายเหล่านี้ จะเป็นการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย SSL (Secure Socket Layer) ซึ่ง CA เป็นผู้อนุมัติ SSL Certificate ให้แก่เว็บไซต์ เพื่อยืนยันการมีตัวตนของเจ้าของเว็บไซต์และรับรองความปลอดภัยในการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลด้วยระบบกลไก SSL ผ่านการเรียกโปรโตคอล HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) ทำให้ผู้ที่ไม่หวังดีดักจับข้อมูลของเราไปในระหว่างการส่งข้อมูลไม่สามารถอ่านข้อมูลที่เราส่งไปได้โดยตรงจะต้องเป็นเซิร์ฟเวอร์ตัวจริงเท่านั้นที่จะถอดรหัสข้อมูลและอ่านข้อมูลมาใช้งานได้ บริการ SSL Certificate จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานในการรับและส่งข้อมูลที่สำคัญมีความเป็นส่วนตัว โดยเฉพาะเว็บไซต์ทึ่มีระบบร้านค้าออนไลน์ ชำระค่าบริการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือเว็บไซต์ที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลที่ออนไลน์อยู่บนอินเตอร์เน็ต  สำหรับบริการ SSL Certificate เราก็มีบริการทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่ ใบรับรองสำหรับ  1 โดเมน (Single-Domain)  ใบรับรองสำหรับ 1 โดเมน รวมถึงทุกโดเมนย่อย (Wildcard) และใบรับรองสำหรับหลายๆ โดเมน (Multi-Domain) โดยราคาเริ่มต้นที่ 800 บาท/ปี พร้อมให้คำปรึกษาและบริการติดตั้งฟรี

SSL certificate Type Single-domain Wildcard Multi-domain
Validation Domain Validation Domain Validation Domain Validation
Secured Domains 1 1 3
Additional Domains × ×
Issuance Time 30 minute 30 minute 30 minute
Encryption Strength Up to 256-bit Up to 256-bit Up to 256-bit
Key length 2048-bit 2048-bit 2048-bit
Re-Issuance Unlimited Unlimited Unlimited
Protect multiple domains × ×
Secure sub-domains × ×
International domain name support (IDN)
Support for SAN (UC) × ×
Mobile Support
Browser Compatibility
Fast issuance and validation
 
Pricing Annually ฿800 ฿3900 ฿2000
  Order Order Order
Thai