เครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้เช่า

         บริการให้เช่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ หรือ Dedicated Server เหมาะสำหรับบุคคลหรือองค์กรที่ไม่ต้องการลงทุนซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง แต่ต้องการมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไว้ใช้งานส่วนตัว โดยทางเราจะเป็นผู้จัดหาเครื่องเซิร์ฟเวอร์และดูแลฮาร์ดแวร์ให้ลูกค้าเอง พร้อมเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตผ่านโครงข่ายความเร็วสูงให้พร้อมใช้งาน ลูกค้าสามารถนำซอฟแวร์และข้อมูลเข้ามาติดตั้งในเครื่องเซิรฟ์เวอร์ได้ โดยไม่ต้องลงทุนจัดหาซื้อเครื่องเซิรฟ์เวอร์หรือลูกค้าจะใช้งานเป็น เว็บเซิร์ฟเวอร์ อีเมล์เซิร์ฟเวอร์ ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ หรือระบบอื่นๆ ทางเราก็สามารถให้คำปรึกษา แนะนำการใช้งานที่เหมาะสมและติดตั้งระบบให้ลูกค้าได้

Specification SPEC01 SPEC02 SPEC03 SPEC04
CPU 2 x Intel Xeon E5520 2 x Intel Xeon E5520 2 x Intel Xeon E5520 2 x Intel Xeon E5520
RAM 8 GB 16 GB 24 GB 32 GB
Hard Disk 1 TB 1 TB 1 TB 1 TB
Network 1 Gbps 1 Gbps 1 Gbps 1 Gbps
IP Address 1 IP 1 IP 2 IP 2 IP
 
Pricing Monthly ฿3500 ฿4000 ฿4500 ฿5000
  Quarterly ฿10500 ฿12000 ฿13500 ฿15000
  Semi-Annually ฿21000 ฿24000 ฿27000 ฿30000
  Annually ฿42000 ฿48000 ฿54000 ฿60000
  Order Order Order Order
Thai