พื้นที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์

         บริการพื่นที่วางเซิร์ฟเวอร์ หรือ Co-location เป็นรูปแบบของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตราฐาน ที่ผู้ใช้บริการหลายๆ ราย สามารถนำเครื่องเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวมาฝากวางทำงานไว้และทำการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อเปิดให้บริการต่างๆ ที่ต้องการให้สามารถเข้าถึงจากบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วโลก เช่น บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์ เมล์เซิร์ฟเวอร์ ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ และระบบงานอื่นๆ ที่ต้องใช้ความสามารถในการเข้าถึงและบริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยการใช้บริการรับฝากวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์จะต้องทำสัญญาเช่าพื้นที่ในการวางเซิร์ฟเวอร์และคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ซึ่งคุณก็ยังสามารถเข้าไปดำเนินการจัดการ ควบคุม แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์และระบบของคุณได้อย่างเต็มที่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีและระบบความปลอดภัยชั้นเยี่ยมของศูนย์ข้อมูลมาตราฐานสากล (Data Center)

 

Server Type 1U-Size 2U-Size 3U-Size
IP Address 1 IP 1 IP 1 IP
Internet Port 1 Gbps 1 Gbps 1 Gbps
Power Supply 1 Outlet 1 Outlet 1 Outlet
 
Pricing Monthly ฿2500 ฿4500 ฿6700
  Quarterly ฿7500 ฿13500 ฿20100
  Semi-Annually ฿15000 ฿27000 ฿40200
  Annually ฿30000 ฿54000 ฿80400
  Order Order Order
Thai