เมล์เซิร์ฟเวอร์เสมือน

         บริการเมล์เซิร์ฟเวอร์เสมือน หรือ MVPS (Mail Virtual Private Server) คือ บริการเมล์เซิร์ฟเวอร์เสมือนซึ่งมีความสามารถในการทำงานเหมือนกับเมล์เซิร์ฟเวอร์จริง เพราะ MVPS เป็นการแบ่งทรัพยากรของเครื่องเซิร์ฟเวอร์จริงที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูงออกเป็นส่วนๆ แยกกันอิสระ เสมือนเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องหนึ่งที่มีฮาดแวร์เสมือนเป็นของตัวเองที่ทำงานอยู่บนฮาดแวร์จริง (Virtual Machine) มีหมายเลข IP Address ส่วนตัวใช้งานเฉพาะของระบบเอง ไม่ใช้ร่วมกับผู้ใช้บริการรายอื่นๆ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีเมล์เซิร์ฟเวอร์ใช้งานเป็นส่วนตัวแยกเป็นอิสละไม่ใช้งานร่วมกับผู้อื่นๆ และต้องการเมล์เซิร์ฟเวอร์ที่มีความเสถียรในการทำงานประสิทธิภาพสูง แต่ไม่สะดวกในการดูแลเครื่องเมล์เซิร์ฟเวอร์หรือยังไม่พร้อมที่จะจัดตั้งเมล์เซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเอง บริการ MVPS นี้จะทำให้คุณไม่ต้องค่อยดูแลฮาดแวร์ต่างๆ ของเมล์เซิร์ฟเวอร์และหาที่วางเครื่องเมล์เซิร์ฟเวอร์เองเพราะเราจะเป็นผู้ดูแลระบบเมล์เซิร์ฟเวอร์หลักและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้สามารถบริการรับส่งอีเมล์ของท่านได้เป็นปกติตลอดเวลา ช่วยให้ท่านสามารถลดระยะเวลาการดำเนินการติดตั้งระบบ การดูแลระบบ และลดค่าใช้จ่ายในการมีเซิร์ฟเป็นของตนเอง

         สำหรับบริการ MVPS เรามีให้เลือกใช้บริการทั้งหมด 7 แพลน แต่ละแพลนมีคุณสมบัติและราคาแตกต่างกันไป การชำระเงินค่าบริการมีทั้งแบบชำระรายหนึ่งเดือน รายสามเดือน รายหกเดือน และรายหนึ่งปี ให้ท่านเลือกตามต้องการ  รายละเอียดคุณสมบัติแพลนต่างๆ ดังนี้

 

Plan MVPS01 MVPS02 MVPS03 MVPS04 MVPS05 MVPS06 MVPS07
Dedicated Core CPU 4 4 4 4 4 4 4
Dedicated RAM (GB) 3 4 5 6 7 8 9
Dedicated IP Address 1 1 1 1 1 1 1
Hard Disk (GB) 50 100 150 200 250 300 350
Data Transfer Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Email Address Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Addon Domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Service Support POP3, IMAP, SMTP,SSL
Admin Web Control Panel
Web-based Email
Anti-Spam
Anti-Virus
Mailing Lists
Auto Responders
Email Forwarders
Free Web Hosting Disk Space (GB) 5 10 20 30 40 50 60
Weekly MVPS Snapshot Backup
 
Pricing Monthly ฿1000 ฿1500 ฿2000 ฿2500 ฿3000 ฿3500 ฿4000
  Quarterly ฿3000 ฿4500 ฿6000 ฿7500 ฿9000 ฿10500 ฿12000
  Semi-Annually ฿6000 ฿9000 ฿12000 ฿15000 ฿18000 ฿21000 ฿24000
  Annually ฿10000 ฿15000 ฿20000 ฿25000 ฿30000 ฿35000 ฿40000
  Order Order Order Order Order Order Order
Thai