ตรวจสอบโดเมน | ตรวจสอบหลายโดเมน | ย้ายหลายโดเมน

คุณสามารถย้ายโดเมนมาที่เราได้ , กรุณาใส่ชื่อโดเมนที่คุณต้องการย้าย บรรทัดละ 1 ชื่อ โดยไม่ต้องใส่ www. หรือ http:// ด้านหน้าชื่อโดเมน


   

โดเมนระดับบนสุด ระยะเวลา (ปี) จดทะเบียน ย้ายโดเมน ต่ออายุ
.com 1 ฿339.00 THB ฿349.00 THB ฿349.00 THB
.net 1 ฿389.00 THB ฿389.00 THB ฿389.00 THB
.org 1 ฿359.00 THB ฿359.00 THB ฿359.00 THB
.info 1 ฿519.00 THB ฿519.00 THB ฿519.00 THB
.us 1 ฿299.00 THB ฿299.00 THB ฿299.00 THB
.name 1 ฿289.00 THB ฿289.00 THB ฿289.00 THB
.eu 1 ฿319.00 THB ฿319.00 THB ฿319.00 THB
.ws 1 ฿549.00 THB ฿549.00 THB ฿549.00 THB
.biz 1 ฿539.00 THB ฿539.00 THB ฿539.00 THB
.asia 1 ฿499.00 THB ฿499.00 THB ฿499.00 THB
.in 1 ฿549.00 THB ฿549.00 THB ฿549.00 THB
.tel 1 ฿629.00 THB ฿629.00 THB ฿629.00 THB
.mobi 1 ฿619.00 THB ฿619.00 THB ฿619.00 THB
.ca 1 ฿549.00 THB ฿549.00 THB ฿549.00 THB
.tv 1 ฿1069.00 THB ฿1069.00 THB ฿1069.00 THB
.cc 1 ฿879.00 THB ฿879.00 THB ฿879.00 THB
.co 1 ฿1129.00 THB ฿1129.00 THB ฿1129.00 THB
.me 1 ฿559.00 THB ฿559.00 THB ฿559.00 THB
.co.in 1 ฿319.00 THB ฿319.00 THB ฿319.00 THB
.net.in 1 ฿319.00 THB ฿319.00 THB ฿319.00 THB
.org.in 1 ฿319.00 THB ฿319.00 THB ฿319.00 THB
.ind.in 1 ฿319.00 THB ฿319.00 THB ฿319.00 THB
.firm.in 1 ฿319.00 THB ฿319.00 THB ฿319.00 THB
.gen.in 1 ฿319.00 THB ฿319.00 THB ฿319.00 THB
.in.th 1 ฿350.00 THB ฿350.00 THB ฿350.00 THB
.co.th 1 ฿750.00 THB ฿750.00 THB ฿750.00 THB
.ac.th 1 ฿750.00 THB ฿750.00 THB ฿750.00 THB
.go.th 1 ฿750.00 THB ฿750.00 THB ฿750.00 THB
.net.th 1 ฿750.00 THB ฿750.00 THB ฿750.00 THB
.or.th 1 ฿750.00 THB ฿750.00 THB ฿750.00 THB
.mi.th 1 ฿750.00 THB ฿750.00 THB ฿750.00 THB
.link 1 ฿499.00 THB ฿499.00 THB ฿499.00 THB
.click 1 ฿359.00 THB ฿359.00 THB ฿359.00 THB
.company 1 ฿369.00 THB ฿369.00 THB ฿369.00 THB
.club 1 ฿589.00 THB ฿589.00 THB ฿589.00 THB
.xyz 1 ฿479.00 THB ฿479.00 THB ฿479.00 THB
.audio 1 ฿5209.00 THB ฿5209.00 THB ฿5209.00 THB
.help 1 ฿1009.00 THB ฿1049.00 THB ฿1049.00 THB
.christmas 1 ฿2269.00 THB ฿2269.00 THB ฿2269.00 THB
.cloud 1 ฿889.00 THB ฿889.00 THB ฿889.00 THB
.buzz 1 ฿2589.00 THB ฿2589.00 THB ฿2589.00 THB
.bid 1 ฿1129.00 THB ฿1129.00 THB ฿1129.00 THB
.hosting 1 ฿15539.00 THB ฿15539.00 THB ฿15539.00 THB
.actor 1 ฿1459.00 THB ฿1459.00 THB ฿1459.00 THB
.engineer 1 ฿1379.00 THB ฿1379.00 THB ฿1379.00 THB
.dentist 1 ฿1909.00 THB ฿1909.00 THB ฿1909.00 THB
.fashion 1 ฿1329.00 THB ฿1329.00 THB ฿1329.00 THB
.fit 1 ฿1309.00 THB ฿1309.00 THB ฿1309.00 THB
.accountant 1 ฿1129.00 THB ฿1129.00 THB ฿1129.00 THB
.band 1 ฿1139.00 THB ฿1139.00 THB ฿1139.00 THB
.build 1 ฿2709.00 THB ฿2709.00 THB ฿2709.00 THB
.global 1 ฿2569.00 THB ฿2569.00 THB ฿2569.00 THB
.tech 1 ฿2079.00 THB ฿2079.00 THB ฿2079.00 THB
.sale 1 ฿1379.00 THB ฿1379.00 THB ฿1379.00 THB
.design 1 ฿1819.00 THB ฿1819.00 THB ฿1819.00 THB
.bio 1 ฿2449.00 THB ฿2449.00 THB ฿2449.00 THB
.press 1 ฿2809.00 THB ฿2809.00 THB ฿2809.00 THB
.site 1 ฿1309.00 THB ฿1309.00 THB ฿1309.00 THB
.credit 1 ฿3549.00 THB ฿3549.00 THB ฿3549.00 THB
.career 1 ฿3839.00 THB ฿3839.00 THB ฿3839.00 THB
.best 1 ฿3839.00 THB ฿3839.00 THB ฿3839.00 THB
.rent 1 ฿3129.00 THB ฿3129.00 THB ฿3129.00 THB
.car 1 ฿106989.00 THB ฿106989.00 THB ฿106989.00 THB
.auto 1 ฿106579.00 THB ฿106579.00 THB ฿106579.00 THB
.online 1 ฿1329.00 THB ฿1329.00 THB ฿1329.00 THB
.cooking 1 ฿1059.00 THB ฿1059.00 THB ฿1059.00 THB
.london 1 ฿1819.00 THB ฿1819.00 THB ฿1819.00 THB
.website 1 ฿1009.00 THB ฿1009.00 THB ฿1009.00 THB
.wiki 1 ฿1209.00 THB ฿1209.00 THB ฿1209.00 THB
.aaa.pro 1 ฿6659.00 THB ฿6659.00 THB ฿6659.00 THB
.aca.pro 1 ฿6659.00 THB ฿6659.00 THB ฿6659.00 THB
.academy 1 ฿1139.00 THB ฿1139.00 THB ฿1139.00 THB
.accountants 1 ฿3429.00 THB ฿3429.00 THB ฿3429.00 THB
.acct.pro 1 ฿6659.00 THB ฿6659.00 THB ฿6659.00 THB
.ae.org 1 ฿769.00 THB ฿769.00 THB ฿769.00 THB
.art 1 ฿509.00 THB ฿509.00 THB ฿509.00 THB
.associates 1 ฿1129.00 THB ฿1129.00 THB ฿1129.00 THB
.auction 1 ฿1129.00 THB ฿1129.00 THB ฿1129.00 THB
.avocat.pro 1 ฿6659.00 THB ฿6659.00 THB ฿6659.00 THB
.bar.pro 1 ฿6659.00 THB ฿6659.00 THB ฿6659.00 THB
.bargains 1 ฿1109.00 THB ฿1109.00 THB ฿1109.00 THB
.bike 1 ฿1129.00 THB ฿1129.00 THB ฿1129.00 THB
.black 1 ฿1999.00 THB ฿1999.00 THB ฿1999.00 THB
.blackfriday 1 ฿5249.00 THB ฿5249.00 THB ฿5249.00 THB
.blog 1 ฿1059.00 THB ฿1059.00 THB ฿1059.00 THB
.blue 1 ฿669.00 THB ฿669.00 THB ฿669.00 THB
.business 1 ฿289.00 THB ฿289.00 THB ฿289.00 THB
.bz 1 ฿719.00 THB ฿719.00 THB ฿719.00 THB
.camera 1 ฿1779.00 THB ฿1779.00 THB ฿1779.00 THB
.camp 1 ฿1829.00 THB ฿1829.00 THB ฿1829.00 THB
.casa 1 ฿939.00 THB ฿939.00 THB ฿939.00 THB
.cash 1 ฿1129.00 THB ฿1129.00 THB ฿1129.00 THB
.center 1 ฿759.00 THB ฿759.00 THB ฿759.00 THB
.city 1 ฿759.00 THB ฿759.00 THB ฿759.00 THB
.cleaning 1 ฿1779.00 THB ฿1779.00 THB ฿1779.00 THB
.cn 1 ฿319.00 THB ฿319.00 THB ฿319.00 THB
.coffee 1 ฿1129.00 THB ฿1129.00 THB ฿1129.00 THB
.com.cn 1 ฿329.00 THB ฿329.00 THB ฿329.00 THB
.com.co 1 ฿589.00 THB ฿589.00 THB ฿589.00 THB
.consulting 1 ฿1129.00 THB ฿1129.00 THB ฿1129.00 THB
.cool 1 ฿1129.00 THB ฿1129.00 THB ฿1129.00 THB
.country 1 ฿1059.00 THB ฿1059.00 THB ฿1059.00 THB
.cpa.pro 1 ฿6659.00 THB ฿6659.00 THB ฿6659.00 THB
.creditcard 1 ฿5259.00 THB ฿5259.00 THB ฿5259.00 THB
.cricket 1 ฿1059.00 THB ฿1059.00 THB ฿1059.00 THB
.dance 1 ฿879.00 THB ฿879.00 THB ฿879.00 THB
.date 1 ฿1259.00 THB ฿1259.00 THB ฿1259.00 THB
.de 1 ฿319.00 THB ฿3179.00 THB ฿319.00 THB
.degree 1 ฿1619.00 THB ฿1619.00 THB ฿1619.00 THB
.desi 1 ฿629.00 THB ฿629.00 THB ฿629.00 THB
.diet 1 ฿5249.00 THB ฿5249.00 THB ฿5249.00 THB
.dog 1 ฿1779.00 THB ฿1779.00 THB ฿1779.00 THB
.durban 1 ฿939.00 THB ฿939.00 THB ฿939.00 THB
.eco 1 ฿2669.00 THB ฿2669.00 THB ฿2669.00 THB
.email 1 ฿819.00 THB ฿819.00 THB ฿819.00 THB
.energy 1 ฿3549.00 THB ฿3549.00 THB ฿3549.00 THB
.eng.pro 1 ฿6659.00 THB ฿6659.00 THB ฿6659.00 THB
.es 1 ฿339.00 THB ฿339.00 THB ฿339.00 THB
.faith 1 ฿1279.00 THB ฿1279.00 THB ฿1279.00 THB
.fishing 1 ฿1069.00 THB ฿1069.00 THB ฿1069.00 THB
.fun 1 ฿859.00 THB ฿859.00 THB ฿859.00 THB
.futbol 1 ฿589.00 THB ฿589.00 THB ฿589.00 THB
.garden 1 ฿1299.00 THB ฿1299.00 THB ฿1299.00 THB
.gdn 1 ฿469.00 THB ฿469.00 THB ฿469.00 THB
.gift 1 ฿709.00 THB ฿709.00 THB ฿709.00 THB
.glass 1 ฿1909.00 THB ฿1909.00 THB ฿1909.00 THB
.green 1 ฿3149.00 THB ฿3149.00 THB ฿3149.00 THB
.group 1 ฿709.00 THB ฿709.00 THB ฿709.00 THB
.guru 1 ฿1129.00 THB ฿1129.00 THB ฿1129.00 THB
.horse 1 ฿1069.00 THB ฿1069.00 THB ฿1069.00 THB
.host 1 ฿3469.00 THB ฿3469.00 THB ฿3469.00 THB
.how 1 ฿1049.00 THB ฿1049.00 THB ฿1049.00 THB
.ink 1 ฿1049.00 THB ฿1049.00 THB ฿1049.00 THB
.jobs 1 ฿559.00 THB ฿559.00 THB ฿559.00 THB
.jur.pro 1 ฿6659.00 THB ฿6659.00 THB ฿6659.00 THB
.kim 1 ฿669.00 THB ฿669.00 THB ฿669.00 THB
.kitchen 1 ฿1809.00 THB ฿1809.00 THB ฿1809.00 THB
.kiwi 1 ฿1329.00 THB ฿1329.00 THB ฿1329.00 THB
.la 1 ฿559.00 THB ฿559.00 THB ฿559.00 THB
.law.pro 1 ฿6659.00 THB ฿6659.00 THB ฿6659.00 THB
.lawyer 1 ฿1739.00 THB ฿1739.00 THB ฿1739.00 THB
.loan 1 ฿1059.00 THB ฿1059.00 THB ฿1059.00 THB
.loans 1 ฿3629.00 THB ฿3629.00 THB ฿3629.00 THB
.lol 1 ฿1299.00 THB ฿1299.00 THB ฿1299.00 THB
.love 1 ฿1299.00 THB ฿1299.00 THB ฿1299.00 THB
.luxury 1 ฿20709.00 THB ฿20709.00 THB ฿20709.00 THB
.market 1 ฿1349.00 THB ฿1349.00 THB ฿1349.00 THB
.med.pro 1 ฿6659.00 THB ฿6659.00 THB ฿6659.00 THB
.menu 1 ฿1299.00 THB ฿1299.00 THB ฿1299.00 THB
.mn 1 ฿559.00 THB ฿559.00 THB ฿559.00 THB
.moda 1 ฿1149.00 THB ฿1149.00 THB ฿1149.00 THB
.mom 1 ฿1329.00 THB ฿1329.00 THB ฿1329.00 THB
.net.cn 1 ฿329.00 THB ฿329.00 THB ฿329.00 THB
.net.co 1 ฿589.00 THB ฿589.00 THB ฿589.00 THB
.news 1 ฿909.00 THB ฿909.00 THB ฿909.00 THB
.ninja 1 ฿759.00 THB ฿759.00 THB ฿759.00 THB
.nom.co 1 ฿589.00 THB ฿589.00 THB ฿589.00 THB
.nyc 1 ฿1079.00 THB ฿1079.00 THB ฿1079.00 THB
.one 1 ฿449.00 THB ฿449.00 THB ฿449.00 THB
.org.cn 1 ฿329.00 THB ฿329.00 THB ฿329.00 THB
.party 1 ฿1209.00 THB ฿1209.00 THB ฿1209.00 THB
.photo 1 ฿1249.00 THB ฿1249.00 THB ฿1249.00 THB
.photography 1 ฿799.00 THB ฿799.00 THB ฿799.00 THB
.pics 1 ฿1079.00 THB ฿1079.00 THB ฿1079.00 THB
.pictures 1 ฿509.00 THB ฿509.00 THB ฿509.00 THB
.pink 1 ฿669.00 THB ฿669.00 THB ฿669.00 THB
.plumbing 1 ฿1909.00 THB ฿1909.00 THB ฿1909.00 THB
.pro 1 ฿659.00 THB ฿659.00 THB ฿659.00 THB
.property 1 ฿5449.00 THB ฿5449.00 THB ฿5449.00 THB
.recht.pro 1 ฿6659.00 THB ฿6659.00 THB ฿6659.00 THB
.red 1 ฿669.00 THB ฿669.00 THB ฿669.00 THB
.rest 1 ฿1339.00 THB ฿1339.00 THB ฿1339.00 THB
.reviews 1 ฿1049.00 THB ฿1049.00 THB ฿1049.00 THB
.rodeo 1 ฿1099.00 THB ฿1099.00 THB ฿1099.00 THB
.science 1 ฿1249.00 THB ฿1249.00 THB ฿1249.00 THB
.se.net 1 ฿1339.00 THB ฿1339.00 THB ฿1339.00 THB
.shoes 1 ฿1779.00 THB ฿1779.00 THB ฿1779.00 THB
.shop 1 ฿1259.00 THB ฿1259.00 THB ฿1259.00 THB
.social 1 ฿1379.00 THB ฿1379.00 THB ฿1379.00 THB
.software 1 ฿1409.00 THB ฿1409.00 THB ฿1409.00 THB
.solar 1 ฿1779.00 THB ฿1779.00 THB ฿1779.00 THB
.solutions 1 ฿759.00 THB ฿759.00 THB ฿759.00 THB
.soy 1 ฿1069.00 THB ฿1069.00 THB ฿1069.00 THB
.space 1 ฿889.00 THB ฿889.00 THB ฿889.00 THB
.store 1 ฿2159.00 THB ฿2159.00 THB ฿2159.00 THB
.systems 1 ฿749.00 THB ฿749.00 THB ฿749.00 THB
.tips 1 ฿789.00 THB ฿789.00 THB ฿789.00 THB
.today 1 ฿719.00 THB ฿719.00 THB ฿719.00 THB
.tools 1 ฿1279.00 THB ฿1279.00 THB ฿1279.00 THB
.top 1 ฿569.00 THB ฿569.00 THB ฿569.00 THB
.toys 1 ฿1839.00 THB ฿1839.00 THB ฿1839.00 THB
.trade 1 ฿1089.00 THB ฿1089.00 THB ฿1089.00 THB
.vet 1 ฿1329.00 THB ฿1329.00 THB ฿1329.00 THB
.video 1 ฿989.00 THB ฿989.00 THB ฿989.00 THB
.vip 1 ฿629.00 THB ฿629.00 THB ฿629.00 THB
.wang 1 ฿529.00 THB ฿529.00 THB ฿529.00 THB
.webcam 1 ฿1099.00 THB ฿1099.00 THB ฿1099.00 THB
.wedding 1 ฿1259.00 THB ฿1259.00 THB ฿1259.00 THB
.win 1 ฿1109.00 THB ฿1109.00 THB ฿1109.00 THB
.work 1 ฿469.00 THB ฿469.00 THB ฿469.00 THB
.works 1 ฿1139.00 THB ฿1139.00 THB ฿1139.00 THB
.world 1 ฿1099.00 THB ฿1099.00 THB ฿1099.00 THB
.zone 1 ฿1119.00 THB ฿1119.00 THB ฿1119.00 THB