ตรวจสอบโดเมน | ตรวจสอบหลายโดเมน | ย้ายหลายโดเมน

ตรวจสอบชื่อโดเมนได้ทีละหลายๆโดเมน สูงสุด 20 โดเมนในหนึ่งครัง กรอกโดเมนลงในช่องข้างล่าง หนึ่งโดเมนต่อหนึ่งบรรทัด - ไม่ต้องใส่ www. หรือ http:// ในข้างหน้า
   

โดเมนระดับบนสุด ระยะเวลา (ปี) จดทะเบียน ย้ายโดเมน ต่ออายุ
.com 1 ฿350.00 THB ฿350.00 THB ฿350.00 THB
.net 1 ฿350.00 THB ฿350.00 THB ฿350.00 THB
.org 1 ฿380.00 THB ฿380.00 THB ฿380.00 THB
.info 1 ฿380.00 THB ฿350.00 THB ฿350.00 THB
.us 1 ฿350.00 THB ฿350.00 THB ฿350.00 THB
.name 1 ฿350.00 THB ฿350.00 THB ฿350.00 THB
.eu 1 ฿350.00 THB ฿350.00 THB ฿350.00 THB
.ws 1 ฿600.00 THB ฿600.00 THB ฿600.00 THB
.biz 1 ฿380.00 THB ฿380.00 THB ฿380.00 THB
.asia 1 ฿450.00 THB ฿450.00 THB ฿450.00 THB
.in 1 ฿600.00 THB ฿600.00 THB ฿600.00 THB
.tel 1 ฿600.00 THB ฿600.00 THB ฿600.00 THB
.mobi 1 ฿600.00 THB ฿600.00 THB ฿600.00 THB
.ca 1 ฿600.00 THB ฿600.00 THB ฿600.00 THB
.tv 1 ฿900.00 THB ฿900.00 THB ฿900.00 THB
.cc 1 ฿900.00 THB ฿900.00 THB ฿900.00 THB
.co 1 ฿900.00 THB ฿900.00 THB ฿900.00 THB
.me 1 ฿900.00 THB ฿900.00 THB ฿900.00 THB
.co.in 1 ฿350.00 THB ฿350.00 THB ฿350.00 THB
.net.in 1 ฿350.00 THB ฿350.00 THB ฿350.00 THB
.org.in 1 ฿350.00 THB ฿350.00 THB ฿350.00 THB
.ind.in 1 ฿350.00 THB ฿350.00 THB ฿350.00 THB
.firm.in 1 ฿350.00 THB ฿350.00 THB ฿350.00 THB
.gen.in 1 ฿350.00 THB ฿350.00 THB ฿350.00 THB
.in.th 1 ฿350.00 THB ฿350.00 THB ฿350.00 THB
.co.th 1 ฿750.00 THB ฿750.00 THB ฿750.00 THB
.ac.th 1 ฿750.00 THB ฿750.00 THB ฿750.00 THB
.go.th 1 ฿750.00 THB ฿750.00 THB ฿750.00 THB
.net.th 1 ฿750.00 THB ฿750.00 THB ฿750.00 THB
.or.th 1 ฿750.00 THB ฿750.00 THB ฿750.00 THB
.mi.th 1 ฿750.00 THB ฿750.00 THB ฿750.00 THB
.link 1 ฿500.00 THB ฿500.00 THB ฿500.00 THB
.click 1 ฿500.00 THB ฿500.00 THB ฿500.00 THB
.company 1 ฿500.00 THB ฿500.00 THB ฿500.00 THB
.club 1 ฿600.00 THB ฿600.00 THB ฿600.00 THB
.xyz 1 ฿99.00 THB ฿600.00 THB ฿600.00 THB
.audio 1 ฿4500.00 THB ฿4500.00 THB ฿4500.00 THB
.help 1 ฿900.00 THB ฿900.00 THB ฿900.00 THB
.christmas 1 ฿2200.00 THB ฿2200.00 THB ฿2200.00 THB
.cloud 1 ฿1000.00 THB ฿1000.00 THB ฿1000.00 THB
.buzz 1 ฿1500.00 THB ฿1500.00 THB ฿1500.00 THB
.bid 1 ฿1500.00 THB ฿1500.00 THB ฿1500.00 THB
.hosting 1 ฿13000.00 THB ฿13000.00 THB ฿13000.00 THB
.actor 1 ฿2500.00 THB ฿2500.00 THB ฿2500.00 THB
.engineer 1 ฿2500.00 THB ฿2500.00 THB ฿2500.00 THB
.dentist 1 ฿2500.00 THB ฿2500.00 THB ฿2500.00 THB
.fashion 1 ฿2500.00 THB ฿2500.00 THB ฿2500.00 THB
.fit 1 ฿2500.00 THB ฿2500.00 THB ฿2500.00 THB
.accountant 1 ฿2500.00 THB ฿2500.00 THB ฿2500.00 THB
.band 1 ฿2500.00 THB ฿2500.00 THB ฿2500.00 THB
.build 1 ฿3000.00 THB ฿3000.00 THB ฿3000.00 THB
.global 1 ฿3000.00 THB ฿3000.00 THB ฿3000.00 THB
.tech 1 ฿3000.00 THB ฿3000.00 THB ฿3000.00 THB
.sale 1 ฿3000.00 THB ฿3000.00 THB ฿3000.00 THB
.design 1 ฿3000.00 THB ฿3000.00 THB ฿3000.00 THB
.bio 1 ฿3000.00 THB ฿3000.00 THB ฿3000.00 THB
.press 1 ฿3500.00 THB ฿3500.00 THB ฿3500.00 THB
.site 1 ฿3500.00 THB ฿3500.00 THB ฿3500.00 THB
.credit 1 ฿4000.00 THB ฿4000.00 THB ฿4000.00 THB
.career 1 ฿4500.00 THB ฿4500.00 THB ฿4500.00 THB
.best 1 ฿5000.00 THB ฿5000.00 THB ฿5000.00 THB
.rent 1 ฿5000.00 THB ฿5000.00 THB ฿5000.00 THB
.car 1 ฿100000.00 THB ฿100000.00 THB ฿100000.00 THB
.auto 1 ฿100000.00 THB ฿100000.00 THB ฿100000.00 THB
.online 1 ฿1500.00 THB ฿1500.00 THB ฿1500.00 THB