ขั้นตอนชำระเงินค่าบริการด้วยการจ่ายผ่าน QR Code

1.  ทำการเปิด "ใบแจ้งค่าใช้บริการ" ซึ่งจะแสดงให้ท่านเห็นเมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้าจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือ "เลือกวิธีชำระเงิน" ในส่วนของใบแจ้งค่าใช้บริการจะแสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าและบริการที่ท่านได้ทำการรายการไว้ ให้ท่านทำการตรวจสอบรายการสั่งซื้อสิ้นค้าของท่านให้แน่ใจก่อนทำการชำระค่าบริการ

2. หลังจากตรวจสอบว่ารายการสั่งซื้อถูกต้องแล้ว ทำการเลือกวิธีการชำระเงินด้วยการ " Pay by Thai QR Bill Payment (PromptPay)" ที่อยู่ด้านบนขวามือ แล้วคลิกปุ่มรูปสแกนสี่เหลี่ยม เพื่อดำเนินการสร้าง QR Code สำหรับสแกนชำระเงินค่าบริการ

3. เปิดแอพพลิเคชั่น Mobile Banking ของท่าน และเลือกเมนู QR Code เพื่อชำระเงิน แล้วนำไปสแกน QR Code ของทางร้านเราตามที่แสดงในขั้นตอนที่ 2 เพื่อชำระเงินค่าบริการ

4. เมื่อท่านทำการสแกน QR Code เพื่อชำระเงินผ่าน Mobile Banking ของธนาคารเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการยืนยันชำระเงินค่าบริการให้อัตโนมัติ พร้อมแจ้งผลการยืนยันชำระเงินให้ท่านทราบทางอีเมล์

 

หมายเหตุ : ไม่มีค่าธรรมเนียมการทำรายการชำระเงิน


Was this answer helpful?
Also Read
การสมัครใช้บริการเว็บโฮสติ้งพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ (Web Hosting) (Views: 929)
ขั้นตอนขอทดลองใช้งานเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) (Views: 825)
กระบวนการหมดอายุของชื่อโดเมน (Domain Name Expiration) (Views: 757)
วิธีชำระเงินค่าบริการออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตและเพย์พาล (Credit Card & PayPal) (Views: 834)
การสมัครใช้บริการเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้เช่า (Dedicated Server) (Views: 385)