ขั้นตอนชำระเงินค่าบริการด้วยการจ่ายผ่าน QR Code

1.  ทำการเปิด "ใบแจ้งค่าใช้บริการ" ซึ่งจะแสดงให้ท่านเห็นเมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้าจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือ "เลือกวิธีชำระเงิน" ในส่วนของใบแจ้งค่าใช้บริการจะแสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าและบริการที่ท่านได้ทำการรายการไว้ ให้ท่านทำการตรวจสอบรายการสั่งซื้อสิ้นค้าของท่านให้แน่ใจก่อนทำการชำระค่าบริการ

2. หลังจากตรวจสอบว่ารายการสั่งซื้อถูกต้องแล้ว ทำการเลือกวิธีการชำระเงินด้วยการ " Pay by Thai QR Bill Payment (PromptPay)" ที่อยู่ด้านบนขวามือ แล้วคลิกปุ่มรูปสแกนสี่เหลี่ยม เพื่อดำเนินการสร้าง QR Code สำหรับสแกนชำระเงินค่าบริการ

3. เปิดแอพพลิเคชั่น Mobile Banking ของท่าน และเลือกเมนู QR Code เพื่อชำระเงิน แล้วนำไปสแกน QR Code ของทางร้านเราตามที่แสดงในขั้นตอนที่ 2 เพื่อชำระเงินค่าบริการ

4. เมื่อท่านทำการสแกน QR Code เพื่อชำระเงินผ่าน Mobile Banking ของธนาคารเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการยืนยันชำระเงินค่าบริการให้อัตโนมัติ พร้อมแจ้งผลการยืนยันชำระเงินให้ท่านทราบทางอีเมล์

 

หมายเหตุ : ไม่มีค่าธรรมเนียมการทำรายการชำระเงิน


Was this answer helpful?
Also Read
วิธีการต่ออายุชื่อโดเมนที่จดทะเบียนไว้กับเรา (Domain Name Renewal) (Views: 829)
วิธีการอัพโหลดไฟล์ขึ้นเซิร์ฟเวอร์ผ่านบริการ FTP โดยใช้โปรแกรม FileZilla Client (Views: 769)
การสมัครใช้บริการเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้เช่า (Dedicated Server) (Views: 433)
หลักเกณฑ์การตั้งชื่อโดเมน .th และ .ไทย (Rules for naming .TH and .ไทย domains) (Views: 532)
นโยบายและเงื่อนไขการขอจดทะเบียนชื่อโดเมน .th และ .ไทย (.TH and .ไทย Domain Name Registration Policy Agreement) (Views: 576)