เงื่อนไขการย้ายโดเมม
• โดเมนจะสามารถทำการย้ายได้ก่อนจะหมดอายุอย่างน้อย 5 วัน หรือโดเมนอยู่ในสถานะ Active อยู่
• โดเมนจะต้องอยู่ในสถานะปล็ดล็อคการโอนย้ายแล้ว เพื่อให้สามารถโอนย้ายโดเมนได้สำเร็จ
• โดเมนที่ต้องย้ายจะต้องจดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน
• โดเมนต้องไม่มีหนี้ค้างชำระค่าจดทะเบียนกับผู้รับจดทะเบียนรายเดิม
• ถ้าโดเมนมีการเปิดใช้งานฟังชั่นปกปิดข้อมูลเจ้าของโดเมนอยู่ จะต้องทำการปิดฟังชั่นปกปิดข้อมูลเจ้าของโดเมนก่อน  
• อีเมลล์ตามที่ระบุในส่วน Administrative Contact ของข้อมูลเจ้าของโดเมนจะต้องเป็นของคุณที่สามารถใช้งานได้
หรือแก้ไขเป็นอีเมล์ support@datatan.net ของเราก่อนทำการย้าย เพื่อความสะดวกในการดำเนินการย้ายโดเมนและการยืนยันการย้ายโดเมน
• ต้องใช้ Auth-Code ในการยืนยันการย้ายโดเมน โดยขอได้จากผู้รับจดทะเบียนรายเดิม
• ขั้นตอนการย้ายโดเมนจะไม่ส่งผลกระทบกับการเรียกดูเว็บไซต์ และอีเมล์ของคุณ
• ระยะเวลาดำเนินการย้ายโดเมนหลังจากได้รับการยืนยันการย้ายโดเมน 5-7 วัน 
• ราคาการจดโดเมน, ต่ออายุโดเมน, ย้ายโดเมน เป็นราคาเดียวกัน

ขั้นตอนการย้ายโดเมน
1. ล็อกอินเข้าสู่ "ระบบสมาชิก" ในส่วนพื้นที่บริการลูกค้า ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถเข้าไป ลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้ที่นี่ฟรี

2. คลิกที่เมนู "ย้ายโดเมน" ทำการกรอกชื่อโดเมนที่ต้องการย้ายในช่อง www. และเลือกนามสกุลของโดเมน แล้วคลิกที่ปุ่ม "ตรวจสอบสถานะโดเมน"

3. ระบบก็จะแสดงผลการตรวจสอบชื่อโดเมนว่าสามารถดำเนินการย้ายได้หรือไม่ ถ้าได้ให้คลิกปุ่ม "คลิกที่นี่เพื่อดำเนินการต่อ >>"

4. ในขั้นตอนการปรับแต่งนี้ ในช่อง EPP Code  ให้ใส่ Auth Code ในการย้ายโดเมนที่ได้รับจากผู้รับจดทะเบียนโดเมนรายเดิม และระบบจะให้ตั้งค่า Nameserver ของโดเมนท่าน ถ้าใช้บริการเว็บโฮสติ้งกับเราอยู่แล้วก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรเพิ่มเติมเพราะระบบจะตั้งเป็นค่าเริ่มต้นอยู่แล้ว แล้วคลิกปุ่ม "อัพเดท"

5. ขั้นตอนยื่นยันการสั่งซื้อจะแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าและบริการ พร้อมกับคำนวณจำนวนเงินที่ต้องชำระค่าบริการ 

6. สำหรับขั้นตอนชำระเงิน จะมีให้กำหนดรายละเอียดชื่อผู้จดทะเบียนโดเมน ให้เลือก "เพิ่มที่อยู่ติดต่อใหม่..." (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น) ส่วนในหัวข้อ "วิธีการชำระเงิน" ให้เลือกวิธีชำระเงินที่คุณต้องการ แล้วคลิกปุ่ม "การสั่งซื้อที่สมบูรณ์"

7. ดำเนินการชำระเงินค่าบริการตามวิธีที่ท่านได้เลือกให้เรียบร้อย แล้วทำการยืนยันการชำระเงินได้ที่เมนู "การชำระเงิน"  เมื่อทางเราได้รับการยื่นยันการชำระเงินแล้ว เราจะติดต่อกลับไปที่ท่านทางอีเมล์ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากตรวจสอบว่าได้ชำระเงินแล้ว เพื่อแจ้งรายละเอียดวิธีการย้ายโดเมนและหลังจากดำเนินการย้ายเรียบร้อยแล้ว จะส่งรายละเอียดเกี่ยวกับบริการไปให้ท่านทางอีเมล์


Was this answer helpful?
Also Read
วิธีชำระเงินค่าบริการด้วย Rabbit LINE Pay (Views: 47)
วิธีการต่ออายุชื่อโดเมนที่จดทะเบียนไว้กับเรา (Domain Name Renewal) (Views: 309)
ขั้นตอนการย้ายโดเมน ccTLD .th สำหรับประเทศไทย ( .ac.th .co.th .or.th .or.th .in.th) เข้ามาใช้บริการกับเรา (Views: 44)
การสมัครใช้บริการเว็บโฮสติ้งพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ (Web Hosting) (Views: 388)
การสมัครใช้บริการใบรับรองความปลอดภัยบนเว็บไซต์ (SSL Certificate) (Views: 23)