Tweet

บริการเสริมและสิทธิพิเศษสำหรับบริการเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้เช่า (Dedicated Server)

- รับสิทธิ์ใช้บริการฟรี! จำนวน 2 เดือน เมื่อชำระค่าบริการเป็นรายปี
- ปริมาณรับส่งข้อมูลไม่จำกัดจำนวนต่อเดือน (Data Transfer)
- บริการฟรี! ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux (CentOS) และซอร์ฟแวย์อื่นๆ (สอบถามเพิ่มเติม)
- บริการฟรี! DirectAdmin Web Control Panel สำหรับ Linux
- บริการฟรี! KVM Over IP รีโมทจัดการเซิร์ฟเวอร์ได้ถึงระดับ BIOS จากระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- บริการฟรี! ให้คำปรึกษาการใช้งานตลอดอายุการใช้บริการ
+ บริการเพิ่ม IP Address คิดค่าบริการเพิ่ม 100 บาท/เดือน/หมายเลข
+ บริการเพิ่ม Memory (RAM) ขนาด 8GB คิดค่าบริการเพิ่ม 500 บาท/เดือน
+ บริการเพิ่ม Solid State Drive (SSD) ขนาด 256GB คิดค่าบริการเพิ่ม 800 บาท/เดือน/ลูก
+ บริการเพิ่ม Solid State Drive (SSD) ขนาด 512GB คิดค่าบริการเพิ่ม 1000 บาท/เดือน/ลูก
+ บริการเพิ่ม Solid State Drive (SSD) ขนาด 1TB คิดค่าบริการเพิ่ม 1200 บาท/เดือน/ลูก
+ บริการเพิ่ม Hard Disk Drive (HDD) ขนาด 1TB คิดค่าบริการเพิ่ม 500 บาท/เดือน/ลูก
+ บริการเสริมอื่นๆ (สอบถามเพิ่มเติม)

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.datatan.net/th/dedicated-server


« Back