Tweet

ชำระค่าบริการรับเงินคืนเข้าบัญชีสมาชิกสูงสุด 30% หมดเขตโปรโมชั่น 30 เมษายน พ.ศ. 2560 นี้...

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. สมัครใช้บริการใหม่ รับเงินคืนเข้าบัญชีสมาชิก 15% ของยอดชำระค่าบริการ
2. ต่ออายุบริการเดิม รับเงินคืนเข้าบัญชีสมาชิก 30% ของยอดชำระค่าบริการ โดยจะต้องต่ออายุก่อนวันหมดอายุบริการอย่างน้อย 3 วัน
3. บริการที่เข้าร่วมรายการโปรโมชั่นนี้ ได้แก่ เว็บโฮสติ้ง เซิร์ฟเวอร์เสมือน เมล์เซิร์ฟเวอร์เสมือน เครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้เช่า
4. การชำระเงินค่าบริการจะต้องชำระโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือชำระโดย Rabbit LINE Pay เท่านั้น
5. ระยะเวลาโปรโมชั่น 30 วัน ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 12.30 น. โดยเราจะยึดจากวันที่ท่านยืนยันชำระเงินค่าบริการเป็นสำคัญ
6. การขอรับสิทธิ์ตามโปรโมชั่นนี้ จะต้องแจ้งขอรับสิทธิ์ผ่าน LINE@ Official ของ DATATAN.NET เท่านั้น เพียง Search ID คำว่า @datatan.net แล้วคลิก Add ได้เลย หลังจากนั้นทำการแจ้งหมายเลขใบแจ้งชำระเงินค่าบริการที่ท่านต้องการรับสิทธิ์ตามโปรโมชั่นให้เราทราบ
7. หลังจากท่านแจ้งขอรับสิทธิ์ตามโปรโมชั่นให้เราทราบแล้ว ท่านจะได้รับเงินคืนตามเงื่อนไขโปรโมชั่นเข้าบัญชีสมาชิกของท่าน ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
8. ยอดเงินที่คืนเข้าบัญชีสมาชิก ท่านสามารถใช้ชำระค่าบริการใดๆ กับเราก็ได้ ในครั้งต่อไป


« Back