ออดิโอสตรีมมิ่งเซิร์ฟเวอร์

Plan SAS01 SAS02 SAS03 SAS04 SAS05 SAS06 SAS07
Maximum Listeners (Slots) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Maximum Bit Rate (Kbps) 320 320 320 320 320 320 320
Data Transfer Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Control Panel
Auto DJ
Disk quota (MB) 300 300 300 300 300 300 300
Broadcast System SHOUTcast
 
Pricing Monthly ฿100 ฿300 ฿600 ฿900 ฿1200 ฿1500 ฿1800
  Quarterly ฿300 ฿900 ฿1800 ฿2700 ฿3600 ฿4500 ฿5400
  Semi-Annually ฿600 ฿1800 ฿3600 ฿5400 ฿7200 ฿9000 ฿10800
  Annually ฿1000 ฿3000 ฿6000 ฿9000 ฿12000 ฿15000 ฿18000
  Order Order Order Order Order Order Order
Thai